O MNĚ

Koučování a mentoringu se věnuji od roku 2008. Tehdy jsem začala působit ve společnosti GE Money Bank ve svém "volném" čase jako interní kouč.

Koučování a vzdělávání v této oblasti mi významně pomohly v mé tehdejší i pozdějších pracovních pozicích. Pracovala jsem jako manažerka velkých týmů s ambiciózními osobnostmi i obchodními plány. Vždy jsem považovala lidi za největší dar pro firmy. Proto jsem v nich podporovala osobitost a pomáhala rozvíjet jejich potenciál.

Více než 15 let práce v korporátním prostředí a poté narození mých dětí mě přivedlo k rozhodnutí věnovat se koučování již nejenom jako koníčku, ale i jako svému dalšímu "povolání" a poslání.

Vidím, že koučování lidem pomáhá v osobním i pracovním životě. Doporučuji ho proto každému, kdo má chuť a vůli pracovat sám na sobě, kdo chce řešit své potřeby a dále se rozvíjet. Kolik času ve svém životě jsme ochotni tomu věnovat? Jsme zvyklí pečovat o svoje tělo. Dopřejme stejnou péči i své duši a profesnímu růstu.