CENA

Cena individuálního setkání osobně či online v délce 90 minut je 2 000 Kč.

Ceny pro firemní klienty jsou stanovené dohodou.

Jsem smluvním partnerem Benefit Plus.