CENA

Ceny pro firemní klienty jsou stanovené dohodou. 


Cena individuálního setkání osobně či online v délce 90 minut pro soukromé klienty je 2 000 Kč.Jsem smluvním partnerem Benefit Plus.