CENA

Cena individuálního setkání osobně či online v délce 90 minut pro soukromé klienty je k dispozici na vyžádání.

Ceny individuálního či skupinového rozvoje u firemních klientů jsou stanovené dohodou dle rozsahu služby. Jsem smluvním partnerem Benefit Plus.