V čem může být mentoring zajímavý (i) pro čerstvého absolventa vysoké školy?

09.11.2020

Již druhým rokem spolupracuji s Vysokou školou ekonomickou v Praze v rámci Alumni mentoring programu a věnuji se studentům posledních ročníků či čerstvým absolventům jako jejich mentor. Tento rok je můj mentee Tomáš. Je čerstvým absolventem a již chvíli pracuje na plný úvazek. Potkáváme se teprve od října. Na první schůzce jsme si povídali navzájem o sobě, svých pracovních i životních zkušenostech, o svých zájmech. Z toho rozhovoru pravděpodobně vyplynulo nosné téma našich dalších schůzek a Tomášův cíl, byť zatím jenom dost obecný. Můj mentee je velmi výkonnostně orientovaný a dle jeho slov, co si "umane", to dokáže. Ale rád by zjistil, co je jeho "práce snů", která mu bude poskytovat dlouhodobý pocit uspokojení a smysl. Domluvili jsme se na setkáních každé tři týdny, když to půjde osobně, jinak v této době online. Předpokládaná doba naší spolupráce v rámci programu bude zhruba půl roku. V tomto období budeme s Tomášem pracovat na jeho oblastech zájmů, na dosažení jeho cíle (cílů). A já jako mentor mu budu učitelem, rádcem, průvodcem, oporou, "zkušenějším" kolegou či inspirací. I takto funguje mentoring.