Seminář Po dětech do práce - Jak se na to připravit

01.07.2020

Zvu vás na inspirativní sebezkušenostní mini-seminář určený zejména ženám vracejícím se po rodičovské dovolené do pracovního procesu. Čeká Vás praktická ukázka koučovacích nástrojů a technik. Dále cvičení k posílení sebereflexe a introspekce a také vzájemné sdílení.


Chystáte se vrátit do práce a máte hlavu plnou otázek

 • Jakou práci bych vlastně chtěla? Původní zaměstnání či zcela nový směr?
 • Jak to budu zvládat? Za jakých podmínek?
 • "Nevypadla" jsem z pracovního tempa a budu to ještě "umět"?
 • Jaké jsou moje očekávání a potřeby? Co chci a co naopak vůbec ne?
 • Jaké jsou moje hodnoty, silné stránky, v čem jsem dobrá? Jak si věřit?
 • Je potřeba udělat nějakou změnu?
 • Kdo mi může pomoci?
 • Čeho se nejvíce obávám a jak z toho ven?
 • Co musím udělat nejdříve?

Seminář vám může pomoci

 • Zamyslet se nad sebou - kdo jsem já, jak mě vidí okolí a jak já sebe, jak se hodnotím
 • Ujasnit si vaše potřeby a očekávání tj. co vlastně chci, jakou mám pracovní vizi
 • Podpořit vnímání sebe sama a definovat Váš záměr
 • Definovat zdroje a případnou pomoc
 • Ujasnit si další kroky
 • A možná i více.

Termíny: úterý 18. 8. 2020 nebo čtvrtek 24. 9. 2020

Čas:  17:00 - 20:00 hod.

Místo: Jeremenkova 88, Praha 4, 140 00

Cena: 690 Kč za osobu

Mám zájem o seminář