Kurzy šité na míru

24.10.2022

"Uděláte nám školení na komunikační dovednosti?" "A jaké máte na mysli?" ptám se své nové klientky.

Téma komunikace nebo komunikačních dovedností, chcete-li. Tak široká oblast, která by vystačila na několik bloků školení, a nikdy by nebylo dost. Moje kurzy jsou ale vždy na míru. Dle potřeb a přání klienta. Vznikají až po vyjasňovací schůzce s klientem. Zajímá mě, jaké problémy ve firmě či týmu klient řeší. Co dobře (ne)funguje, co je potřeba vylepšit, čemu lépe porozumět. Aby to vše nakonec přispělo k lepším vztahům i pocitům při práci i spolupráci a vedlo k lepším pracovním výsledkům.

Po schůzce s klientem zužujeme náplň "komunikačního" školení zejména na téma zdravého prosazování se v týmu, umění říct NE či postavit se sám za sebe, na schopnost dávat a přijímat fungující zpětnou vazbu a umění formulovat svůj názor či požadavek v jednání s autoritou.

Vše domluveno a dávám se s radostí do příprav. Teoretický základ kurzu je nezbytný, ale moje kurzy jsou velmi praktické, sebezkušenostní. Je důležité, aby účastníci kurzu měli prostor k sebeuvědomění a sebepoznání. A poté může přijít čas na trénink nového žádoucího myšlení a chování.

Good luck!