Krásné léto

14.07.2022

Je léto. Spousta z nás tráví čas u vody. U jezer, řek, rybníků či dokonce u moře. Napadá mě proto dnes psát právě o ní - o vodě.Voda tvoří většinu povrchu Země. Předpokládá se, že první život vznikl právě v ní. Člověk je z většiny tvořen vodou a bez vody nepřežije víc než několik dní. Voda je pro náš život nezbytná. Když přemýšlím o slovech "voda" a "život", napadají mě hned moudré věty Oty Pavla. I když pravděpodobně neznal dnes populární termín "mindfulness", tak určitě věděl, jaké je to žít tady a teď. Věnovat pozornost tomu, co se odehrává uvnitř nás a kolem nás v přítomném okamžiku, a to ještě bez hodnocení a s otevřeným postojem.A tak, až si budete užívat letních radovánek, zkuste se na chvilku u vody ztišit a zaposlouchat sami do sebe. Voda vám určitě napoví a něco přinese. Tak krásné léto.

Život je k tomu, aby se žil, protože utíká jako voda mezi břehy, která se nikdy nevrátí zpět.

Umět se radovat ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď a v budoucnu nic krásnějšího už nepřijde.

Ota Pavel