Kouzlo aktivního naslouchání: Naslouchejme všemi smysly

14.11.2023

Velmi mě zaujal rozhovor Daniela Stacha s Adamem Dolníkem, mezinárodním vyjednavačem, v pořadu Hyde Park Civilizace. Pan Dolník mluvil o kompetencích a dovednostech špičkových vyjednavačů, i o tom, jak lidé (ne)umí dobře komunikovat a naslouchat. Říkala jsem si, že povídá o tom, co ve svých profesích velmi potřebují všichni pomáhající profesionálové a samozřejmě ideálně i všichni lidé. Mluvil o mnoha dalších zajímavých tématech, mě jako kouče zaujal jeho výklad aktivního naslouchání. Jak málo prostoru a pozornosti ve svých životech této dovednosti dáváme a jak málo ji zvládáme.

A tak tedy, co je to aktivní naslouchání? Naslouchání je dovednost. Potřebují ji všichni, kterým záleží na dobrých mezilidských vztazích. Naslouchání by nemělo být pasivním příjmem informací od protější strany, ale právě naopak aktivní. Jde o komplexní proces plného zapojení do komunikace. Vnímáme, co mi druhá strana říká, jak to říká, s jakými emocemi, jak na to reaguje tělo partnera, jeho postoj, ruce, hlas, v jakém kontextu a proč mi to říká a tak dále. Nasloucháme tudíž všemi smysly. Přemýšleli jste o tom, jak vy osobně nasloucháte svým partnerům, kolegům, kamarádům? Častokrát se jedná o tzv. kavárenskou konverzaci - vyslechnu, co mi druhá strana říká, ale už rovnou přemýšlím, co řeknu já. V horším případě poslouchám na půl ucha a rozhlížím se kolem sebe, po svém okolí. Příkladem může být plytká konverzace na party, ve skupině cizích lidí. Ani pořádně nevím, o čem si povídají, zajímá mě spíše, co se děje kolem, jestli někoho nezahlédnu. Zažili jste to někdy?

Co tedy patří základům dobrého naslouchání? Určitě je to plná pozornost, stoprocentní soustředění se na druhou stranu, odmítnutí všech rušivých vlivů. Dobrý vyjednavač, kouč, terapeut, učitel a tak dále dobře naslouchá, ale také se dobře ptá. Klade otevřené otázky. Neuspokojí se s odpovědí ano či ne, chce jít do hloubky, chce pochopit myšlení, důvody, kontext, emoce. Často se ani moc neptá. A už vůbec ne otázkou "proč"? Protože otázka "proč" vede druhou stranu do obrany, defenzivy, obhajoby. I dobře míněné rady nefungují. Málokdy o ně stojíme. Když máme trápení a chceme se svěřit, častokrát chceme být jenom vyslyšeni, nehodnoceni, pochopeni, přijati. To samo osobě vede k úlevě a pomoci.

A jak nám aktivní naslouchání může pomoci v běžném životě? Aktivní naslouchání vytváří prostor pro lepší porozumění mezi lidmi, což vede k posílení vztahů. Schopnost plně se věnovat druhým ukazuje, že si vážíte jejich přítomnosti a názorů a respektujete je. Aktivní naslouchání také pomáhá vyhnout se nedorozuměním a vytváří prostor pro konstruktivní řešení. Lépe chápeme ostatní (díváme se na svět jejich brýlemi). V pracovním prostředí je aktivní naslouchání klíčové pro efektivní týmovou práci, vedení a řešení problémů. Schopnost efektivně komunikovat s kolegy a nadřízenými může být rozhodujícím faktorem pro profesní růst. Pro vedoucího týmu je naslouchání klíčová kompetence leadershipu. A konečně, porozumění potřebám a přáním druhých lidí je cestou k efektivní spolupráci a dosažení společných cílů. Aktivní naslouchání nám umožňuje získat hlubší pohled na perspektivy ostatních. A hlubší mezilidské vazby a vztahy rozhodně přispívají k našemu harmoničtějšímu životu a spokojenosti.