Když firemní kultura jde do kytek

23.04.2024

Když vstupuji jako koučka či lektorka do nové firmy, připadám si jako host v cizím domě. Hned si uvědomuji, jak se cítím a jak se mi tam líbí. Všímám si, jak spolu lidi komunikují, jak se zdraví při setkání, co říkají, jak vypadá jejich pracovní prostředí. Práce je stejně jako domov místo, kde trávíme většinu času a chceme se tam mít dobře a bezpečně. Potřebujeme souznět s firemní kulturou, s její atmosférou. Dnes ale nechci psát o tom, jak má firemní kultura vypadat a proč se časem může měnit. Zaměřím se více na příběhy lidí, kteří prožívají změnu kultury ve svém zaměstnání a hledají způsob, jak se s tím vyrovnat. Možná jste to už někdy slyšeli:

  • Dříve jsem mohl svobodně vyjádřit svůj názor, ale teď se cítím odmítnut. Změnily se hodnoty firmy nebo já sám? Jak mám hledat rovnováhu mezi respektem k firmě a možností prezentovat svůj názor?
  • Šéf preferuje jen "přikyvovače", a to mě staví do role negativisty. Jak mám reagovat na stálé odmítání konstruktivní kritiky?
  • Komunikace se přesunula z oficiálních schůzek na neformální "šuškandu" v kuchyňce.
  • Chyby se spíše tutlají, než transparentně řeší.
  • Dříve jsme se vzájemně inspirovali, dnes se hledají výhodné pozice a hrají se mocenské hry. Můžeme opět více spolupracovat?

Když upozorňujeme na nějaký nešvar ve firmě a jsme v tom sami, jsme "já" versus "ostatní". Náš hlas může být slabý, naše možnosti něco ovlivnit omezené. V této situaci je dobré zvážit hledat spojence - kolegy s podobnými názory. Společně posílíme naši vyjednávací pozici a dáme najevo, že naše připomínky jsou důležité. Vedení zdravé společnosti pravděpodobně nebude přehlížet názor větší skupiny a situaci zváží. I tak se nakonec může ukázat, že nebudeme mít dostatečný vliv. Změna firemní kultury je tak v dlouhodobém hledisku nekompatibilní s našimi hodnotami a cíli. Nebo je z nějakého důvodu nevyhnutelná. A my se můžeme rozhodnout pro odchod. Toto rozhodnutí není synonymem prohrané bitvy, ale výsledkem naší svobodné volby. Volby hledat to nejlepší řešení. Pro nás osobně i profesně.