I dobrovolnictví je cesta ke zlepšení vlastního wellbeingu

15.08.2023

Proč lidé dobrovolně věnují svůj čas a energii na pomoc ostatním, aniž by očekávali finanční odměnu? Odpověď lze hledat v lidské přirozenosti – spolupráce a sdílení byly klíčovými aspekty lidského vývoje. Pomocí dobrovolnictví se tedy mohou naplno realizovat naše vnitřní tendence k poskytování podpory a péče. A to není všechno.

Dobrovolnictví je akt, kterým lidé nabízejí svůj čas, dovednosti a energii k dobrovolné pomoci druhým lidem, komunitám nebo organizacím. Přestože na první pohled může působit jako jednostranný příspěvek, ve skutečnosti má dobrovolnictví hluboký dopad na dobrovolníky samotné. Dávání a pomáhání druhým lidem prokazatelně přináší mnohostranné výhody, které mají pozitivní efekt na psychické zdraví.

Studie ukazují, že dobrovolnictví má významný vliv na osobní pocity štěstí a spokojenosti. Zapojujíc se do dobrovolnických aktivit, lidé často získávají smysluplný účel a pocit, že jejich jednání má větší význam. Pomocí dobrovolnictví se mohou cítit součástí širšího společenství a přispět k jeho zlepšení. Sounáležitost a smysluplnost jsou klíčové aspekty wellbeingu. I psychologické výhody dobrovolnictví jsou nesporné. Při "dávání" se uvolňuje hormon oxytocin, nazývaný jako hormon štěstí. Dobrovolníci získávají pocit vděčnosti a úcty, což posiluje jejich sebeuvědomění a snižuje stres. Další motivací může být zlepšení empatie – schopnost vcítit se do situace a pocitů druhých. Tato schopnost může vést k obohacení vlastního života tím, že získáme novou perspektivu na různé životní situace a problémy. Budujeme si tím i pevnější mezilidské vztahy.

Já a zhruba dalších čtyřicet kolegů pracujeme jako dobrovolní mentoři pro studenty vyšších ročníků Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE v Praze. Na podzim odstartujeme už pátou sezonu. A proč to děláme? Kromě pomoci "poradit studentům se životem, studiem i vstupem na trh práce" je to také pocit vrátit "něco" naší alma mater. Vyjádřit vděčnost za to, že jsme tady mohli dobře studovat a získat vzdělání. A v neposlední řadě je velkou motivací i možnost poznat nynější mladou generaci. Srovnat její problémy, pocity a situace, které prožívají s těmi našimi nebo jaké to bylo za "nás". A samozřejmě mnoho dalších důvodů…

Tímto děkuji FMV VŠE za příležitost a také své letošní mentee, studentce Simoně Hruškové :o).