Mentor, kouč či psychoterapeut. Je v tom rozdíl a v čem mi může pomoci?

16.05.2022

Mentoring a koučování jsou JINÉ způsoby rozvoje. Základem obou je však profesionální vztah ke klientovi založený na důvěře.

Mentor je expertem na danou problematiku mentorovaného. Mentor předává odborné znalosti a dovednosti (vč. soft či manažerských) a pomáhá v řešení úkolu či chování v určitých situacích. Může radit, doporučovat.Můžeme říct, že je takovým "osobním" učitelem. Typicky najdeme mentora v pracovním prostředí, kde seniornější zaměstnanec zaučuje nebo dohlíží na méně zkušeného kolegu. Management společnosti může rovněž "mentorovat" své nadějné nástupce z řad podřízených. Mentor může být každý, kdo má zájem předávat své zkušenosti a dovednosti. Nemusí mít proto speciální vzdělání. Může to být teda i náš známý či kamarád, který nás učí dovednost, ve které se chceme zdokonalit či nově naučit.

Kouč je expert na koučování, nemusí být expertem na danou problematiku koučovaného. Zcela respektuje kompetentnost koučovaného, k přemýšlení o změně jej vede pokládáním otázek. Každý kouč musí mít koučovací vzdělání. Dle oficiální definice je koučování "proces kontinuální podpory klienta při stanovování a dosahování jeho vlastních profesních i osobních cílů. Tento proces vede k trvalému zvyšování kompetence partnera, přičemž kouč klientovi ponechává odpovědnost jak za stanovování cílů a hledání cest k nim, tak i za dosažení konečného výsledku. Kouč není expertem na svého klienta a jeho specifické potřeby, ale je profesionálem na efektivitu práce s lidmi - doprovází koučovaného v hledání jeho vlastních cest, respektuje jeho zdroje a je mu partnerem při volbě co nejefektivnějšího postupů k cíli."

A teď ještě rozdíl mezi koučováním a psychoterapií.

Rozdíl existuje, i když hranice není vždy jasná a pevná. Koučové či terapeuti můžou používat stejné či podobné nástroje a metody při práci s klienty. Já odlišnosti vnímám jednak v práci s minulostí a přítomností a budoucností. Psychoterapeut se často vrací do minulosti a hledá příčiny, důvody či bariéry proč "něco" klientovi nefunguje (kouč se s klientem dívá především do budoucnosti a problém tolik neanalyzuje). A dále v naléhavosti tématu. Když se někomu "hroutí" svět a neumí si sám rady, je včasná pomoc důležitá (na rozdíl od klienta s "lehčím" tématem, kde odklad schůzky například z kapacitních důvodů kouče o jeden měsíc není až tak velký problém).

Zjednodušený pohled na tyto tři metody nabízí tento obrázek, kde klient řeší kvalitu svého spánku.